YPIT Mutiara

Senin, 03 Februari 2014 07:14

Akhlak Seorang Muslim Kepada Saudaranya

Written by 
Rate this item
(0 votes)

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Bapak-Ibu sahabat sehati yang dirahmati Allah,semoga Allah karuniakan kita kemudahan untuk semakin istiqamah taat beribadah,berihtiar,berdo'a,bertawakkal, bersabar, bersyukur dengan ikhlas serta bertolong menolong dalam kebaikan utk saling menyempurnakan menuju khusnul khotimah

Akhlak seorang Muslim Kepada Saudaranya

“Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya seperti bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lain.” (HR. Bukhari – Muslim).

Rasulullah Saw berkali-kali mengingatkan umatnya tentang arti persaudaraan, namun tetap saja diantara kita saling menyakiti, saling merendahkan dan saling menjatuhkan satu sama lain.

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (QS.al-Hujuraat:10).

Rasulullah Saw bersabda: “Perumpamaan mukmin dalam hal saling mencintai dan berkasih sayang adalah ibarat satu satu tubuh, apabila satu organnya merasa sakit, maka seluruh tubuhnya turut merasakan hal yang sama, sulit tidur dan merasakan demam.” (HR. Muslim).

Dalam persahabatan perselisihan karena berbeda pndapat dan ijtihad itu adalah hal yang biasa.Namun tidak serta jalinan ukhuwah dan silaturahim menjadi terputus.
Allah Swt berfirman:
“Dan berpegang teguhlah kamu smuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu(masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara…” (QS. Ali Imran: 103).

Perselisihan dan pertengkaran diantara kaum muslim, adalah akibat tidak menjadikan Al Qur’an sebagai petunjuk. Selama ini, kita merasa diri sudah
beriman, paling shaleh, dan merasa sudah menjalankan sunnah-Nya.
Sementara ia tidak menyadari dirinya telah mrendahkan martabatnya trhadap sesama muslim, selalu brprangsaka tidak baik dan menggunjing keburukannya.

Rasulullah saw bersabda: “Tidak beriman sseorang dari kalian hingga dia mncintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sndiri.”(HR. Bukhari-Muslim dari Anas ra).

Karena itu,seseorang blum dpt dikatakan brtakwa sbelum ia mncintai saudaranya. “Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa.” (QS. az-Zukhruf: 67).

Menarik untuk disimak dari riwayat ini Dari ‘Itban bin Malik, ia berkata, “Pada sebuah kunjungan, beliau mengerjakan shalat di rumah kami. Seusai shalat
beliau bertanya, “Dimana gerangan Malik bin ad-Dukhsyum?

Ada seorang yang menyahut, “Dia adalah seorang munafik, tidak mencintai Allah dan Rasulnya!” Rasulullah segera menegur seraya berkata: “Jangan
ucapkan demikian, bukankah kamu mengetahui dia telah mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah? Semata-mata mengharapkan pahala melihat ‘wajah’ Allah? Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka setiap orang yang mengucapkan Laa ilaha illallah semata-mata mengharapkan
pahala melihat ‘wajah’ Allah. Sesungguhnya Allah telah mngharamkan atas neraka setiap orang yg mengucapkan Laa ilaha illallah smata-mata mngharapkan pahala melihat ‘wajah’ Allah. (Muttafaq’ alaih)
Sangat tidak dibenarkan, seorang muslim memberi kesaksian palsu mengenai perilaku saudaranya yang tidak terbukti kebenarannya.

Menutup Aib Saudaranya

Sesama saudara muslim bukanlah rival. Namun Islam mengajarkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqul khairat). Ketika persaingan itu terjadi, acapkali kita menebar cela dan cacat saudaranya, kerap berprasangka, hingga terbetik keinginan untuk menghancurkan kredibelitasnya. Sesungguhnya itu perbuatan zalim.

Allah berfirman dalam Al Qur’an: “….Janganlah kamu saling mencela satu sama lain,dan janganlah saling mmanggil dengan gelar-gelar yg buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (pangilan) yang buruk (fasik) stelah beriman.Dan barangsiapa tidak bertobat,maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada diantara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.” (QS. al-Hujuraat: 11-12).

Sebagai muslim, seharusnya kita menutup segala aibnya di masa lalu. “Barangsiapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari Kiamat. Barangsiapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di Hari Kiamat. Allah selalu menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya.” (HR. Muslim).

Orang yang menutup aib saudaranya akan dijamin masuk surga, seperti sabda Rasulullah saw: “Tidaklah seseorang melihat aib saudaranya lalu dia menutupinya, kecuali dia akan masuk surga.” (HR. Thabrani).

Hak dan Kewajiban Muslim

Sungguh sangat disayangkan, jika sesama muslim tidak menegur saudaranya ketika terlibat perselisihan. Diantara mereka merasa gengsi jika menegur lebih dulu. Padahal ukuran seorang yang bertakwa adalah ketika ia menjadi orang yang pertama kali menyapa dan memberi salam kepada saudaranya. Bukan saling berpaling.  

Rasulullah saw mengingatkan, “Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari tiga hari tiga malam, yaitu mereka bertemu, lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Tetapi, orang yang paling baik adalah yang paling dahulu memberi salam.” (HR. Muslim).

Setelah mengucapkan salam, maka iringilah dengan kebajikan yang lain. Kata Rasulullah Saw: “Hak muslim terhadap sesamanya ada enam, Rasulullah ditanya,”Apa saja itu, ya Rasulullah? Beliau menjaw, “Apabila kamu bertemu dengannya ucapkanlah salam, apabila dia mengundangmu penuhilah undangan tersebut, apabila dia meminta nasihat, berikanlah, apabila dia bersin lalu mengucapkan hamdalah jawablah, apabila dia sakit jenguklah, dan apabila dia meninggal dunia, antarkanlah.” (HR. Muslim).

Bahkan, disunnahkan agar sesama muslim saling berjabat tangan yang disertai dengan senyuman yang tulus. “Tiada dua orang muslim yang saling
berjumpa lalu berjabat tangan, melainkan diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah.” (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Albani).

Hak dan kewajiban seorang muslim kepada saudaranya, adalah membantu saudaranya yang kesusahan, bukan malah mendoakan sesuatu yang buruk
menimpanya. Sifat hasud dan dengki itu tidak pantas disandang oleh seorang muslim. Apalagi berniat dan sampai menumpahkan darah saudaranya.

Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah Saw bersabda: “Seorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim lainya, tidak boleh menganiayanya dan menyerahkannya (kepada musuh). Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya, Allah akan membantu kebutuhannya. Barangsiapa membebaskan kesukaran seorang muslim, Allah akan membebaskan darinya satu kesukaran dari antara kesukaran-kesukaran pada hari kiamat. Dan barangsiapa menutupi (cacat)nya akan ditutup aibnya kelak di hari kiamat.” (HR. Bukhari-Muslim).

Allah Swt menegaskan, “Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia da di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS An Nur: 19).

Dari Abu Hurairah juga ia berkata, Rasulullah saw bersabda:”Janganlah saling hasud menghasud, saling benci membenci dan saling berpaling, serta
janganlah seseorang diantara kamu menjual atas penjualan kawannya, tapi jadilah kamu sekalian bersaudara, hai hamba Allah. Seorang muslim itu saduara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzaliminya, dan tidak boleh membiarkannya dalam keadaan terhina dan tidak boleh merendahkannya. Taqwa Itu disini (sambil menunjuk kea rah dadanya sebanyak tiga kali). Cukup dinilai bertindak jahat, siapa yang merendahkan kawan muslimnya yang
lain. Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram (terhormat) darahnya, hartanya dan kehormatannya.” (HR. Muslim).

Mendamaikan Perselisihan 

Perselisihan yang terjadi dalam pergaulan, persahabatan dan pergerakan tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Apabila terjadi perselisihan, maka harus ada pihak yang mau menengahi atau mendamaikan secara adil, sehingga kedua belah pihak yang berselisih dan bertikai dapat kembali berdampingan.

Terjadinya konflik dan berbagai pertentangan hingga terjadi permusuhan diantara sesama kaum muslimin adalah karena diantara mereka tidak memiliki
keikhlasan, atau keikhlasannya telah hilang dari dirinya.

Maka, ketika kita melihat perselisihan diantara kaum muslimin, Rasulullah saw mengajari umatnya untuk mendamaikan, bukan malah mengadu domba hingga menjadikan perselisihan semakin hebat. “Takutlah kamu kepada Allah dan damaikanlah persengketaan diantara kamu itu.” (QS. al-anfal:1)

Dan dari Ummu Kultsum bin ‘Uqbah bin Abu Mu’aith, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda:“Tidak trmasuk brdusta orang yg mendamaikan manusia, yaitu dia mencari kebaikan atau berkata baik.” (HR. Bukhari-Muslim)

Ingatlah firman Allah Swt, ketika kaum muslimin berselisih paham dengan sesama muslim:“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang,
maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujuraat: 9).

Memaafkan Saudaranya

Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda:
“Ada tiga hal yang jika dimiliki sseorang, ia akan mendapatkan pmeliharaan Allah, dan akan dipenuhi dengan rahmat-Nya, dan Allah akan snantiasa mmasukkannya ke dalam lingkungan hamba-hamba yang mendapat cinta-Nya, yaitu: seseorang Yg selalu bersyukur ketika Allah memberi nikmat, seseorang yg mampu (meluapkan amarahnya) tetapi dia memberi maaf atas kesalahan orang, dan seseorang yang apabila marah, dia menghentikan amarahnya.” (HR. Hakim).

Memaafkan kesalahan saudaranya adalah salah satu dari akhlak yang utama. Seperti halnya pesan Nabi Muhammad Saw kepada sahabatnya. “Ya Uqbah, maukah kuberitahukan tentang akhlak penghuni dunia dan akhirat yang paling utama? Yaitu, menyambung silaturahim terhadap orang yang memutuskan hubungan denganmu, memberi orang yang menahan pemberiannya kepadamu, dan memaafkan orang yang pernah menganiayamu.” (HR. Hakim).

Bahkan dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman: “Wahai anak Adam, ingatlah kepada-Ku ketika kamu marah, Aku akan mengingatmu jika Aku sedang murka (pada hari Akhir).”

Rasulullah Saw mengingatkan: “Orang kuat bukanlah yang dapat mengalahkan musuh, namun orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah.” (HR. Bukhari-Muslim).

Mau tahu, balasan orang yang menahan marah dan suka memaafkan? “Barangsiapa yang menyembunyikan kemarahan, padahal dia mampu melakukannya, Allah akan menyerunya dihadapan para pemimpin makhluk, sehingga Dia memilihkan bidadari untuknya, lalu menikahkan dengannya sesuai dengan kehendaknya.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Rasulullah Saw mengingatkan” “Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yg paling keras dalam pertengkaran.” (HR. Bukhari).

Di akhir pesan ini, sungguh mulia akhlak seorang muslim, jika ia mendoakan saudaranya seperti ini: “Dan orang yang datang sesudah mereka (muhajirin dan Ansar), mereka berdoa: “Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-sadara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang  beriman. Ya Tuhan kami, sungguh, Engkau Maha Penyantun, lagi Maha Penyayang.” (QS al-Hasyr: 10).

Rasulullah Saw juga mengajarkan, “Jika seseorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, malaikat berkata, ‘Engkau juga mendapatkannya.” (HR. Muslim)

Mulai detik ini,mari kita hilangkan permusuhan diantara ikhwan, sesama aktivis muslim, dan para mujahid yang berjuang di jalan Allah. Tinggalkan segala perbedaan, cari persamaan diantara kita. Tingkatkatkan fastabiqul khairat, saling memperkuat dan mengokohkan. Ketakwaan itu bukanlah karena pakaianmu atau rupamu, tapi kebaikan dan ketulusanmu kepada saudara sesama muslim. Kembalilah pada Al Qur’an dan as-Sunnah. Semoga Allah merahmati kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Abdul Gaffar

Read 48595 times Last modified on Senin, 03 Februari 2014 07:46
Super User

Quis fringilla quis cursus urna sed sed velit nunc metus condimentum. Et pretium nec magna eros id commodo ligula Phasellus Curabitur wisi. Lacus elit lorem ridiculus vitae tempus eget nibh ut risus et.

Website: www.joomlart.com

673 comments

 • Comment Link Roberttax Senin, 02 April 2018 20:47 posted by Roberttax

  sildenafil citrate tab 100mg
  viagra generic
  was sind viagra pillen
  generic viagra online without script
  how do i get a sample of viagra
  viagra tablets
  price of a viagra tablet
  viagra pills
  viagra nz price

 • Comment Link Emersonwaymn Senin, 02 April 2018 16:30 posted by Emersonwaymn

  buy cialis bangkok
  cialis
  cialis for sale in usa
  cialis
  best place buy cialis online forum
  cialis pills
  buy cialis online no prescription
  cialis tablets
  order cialis for daily use

 • Comment Link Danilaknifs Senin, 02 April 2018 13:36 posted by Danilaknifs

  follow link cialis low priced|cialis free trial|cialis compresse 5 m|cialis 5mg once day generico|descuento legtimo cialis|look here best price on cialis|kanada cialis levitra|just try 5 mg cialis|precio del cialis en farmacia|cialis en nicaragua|precios de cialis en|efectos de cialis en la muje|cialis comprar espaa|cialis 10 vidal|usa cialis a buon mercato|generico de cialis en espana|forum cialis gnrique|cialis pills from canada|cialis mexico over counter|low cost cialis softtabs|wow look it 100mg cialis|gunstig cialis kaufen|cialis 20mg achete|does cialis cause a cough|cialis brasil futbol|cialis pills 100mg|cialis wikipedia portugues|price of cialis in the us|cialis mg 5 prezzo|cialis for men|we use it online us cialis|side effects of cialis|link for you pill price cialis|cialis buy cheap best|buy cialis jelly|just try low cost cialis|cialis alcolici|cialis uk generique|cialis best cheap paypal|prix cialis 5mg cpr 28|comments cialis cheapest price|cialis suomi|vente cialis espagne|very good site cialis buy|sales cialis sell|cialis tabletas generico|cialis order by mail|only here soft gel cialis|cialis side effects flushing|cialis suppliers in uk|what is the price of cialis|securetabs online cialis 20mg|beda cialis 20mg dengan 80mg|generico cialis comprar|cialis 5mg best pricewalmart|cialis best price 4x 20 mg|discount cialis drugs|best price brand cialis in usa|appropriate dosage of cialis|cialis 20mg cpr4|levitra or cialis better|10mg cialis safe|cialis 5 mg dosi|sconto a cialis|generic cialis super|cialis hypertrophie prostate|cialis 5mg pharmacie suisse|40 cialis dosage|site acheter cialis|cialis europe pharmacy|the best choice cost cialis|cialis impotenci|cialis 5 mg wann wirkt es|cialis and bph|migliore farmacia cialis|cialis suppliers in the uk|compra cialis generico online|cialis moins cher lyo|discount cialis online mexico|link for you cialis tablet|cialis belge|cialis com free offer canada|cialis woman take|esperienze cialis|cheapest cialis mastercard|cialis in shopper drug mart|cialis krankenkasse|cialis pills in uk|cialis discount vioxx|patent expiration cialis|cialis levitra from canada|generici migliori cialis|costo cialis venezuela|cialis ou pas|lowest price cialis 20mg in az|cost of 20mg cialis|cialisco|the best place cialis for sale|two pills of cialis 20mg|cialis per paypal bezahlen|cialis bester preis|help orgasm could cialis men|cialis vendita generico|ordre du canada cialis|click now cialis 10 mg|cialis 5mg shelf life|preisvergleich cialis 20|cialis generico super active|sito cialis generico|compra cialis lin|10 mg cialis generici|niedrige cialis kosten|buy cialis kamagra australia|only now cialis soft|can i buy cialis at walmart|5 cialis generico sildenafil|daily doses of cialis|click here how to buy cialis|bangkok wholesale cialis|only now cialis next day|look there cialis legal|cialis soft online pharmacy|cialis rezeptfrei seris|cialis 20 mg presentation|ship generic cialis to canada|cialis 10 forum|acquistare cialis vendita|cialis overnight shipping us|cialis sin receta precio|buy female cialis visa|cialis uk sale|can 40mg of cialis hurt|pharmacie discount cialis|cialis tadalafil 20 mg bula|cialis sale cheap|cialis mail canada|cialis rezeptfrei kanada|precio cialis generico 20 m|discount coupon for cialis|how to buy cialis now|cialis black review|visit web site canadian cialis|precios de cialis en espaa|cialis 20 mg genricos suaves|cheap cialis from us|cialis soft medication online|cialis low cost generic|maximum possible dose cialis|cialis dosage 36 hour|cialis da 20 mg effetti|just try cialis uk|cialis on line shop|cialis for sale cheap|cialis soft tabs scam|cialis soft tablet sale|coste en lnea de cialis|cialis 10 et 20|2 cialis pills in one day|online cialis sicher|cialis filmtabletten prei|co cialis barata uk|order soft tab cialis|cialis 100mg di jakarta|cialis original bon marche|cialis jelly australia|get cialis overnight|cialis online kaufen express|cialis 5mg schweiz|buy cialis tab|pills cialis uk|buy cialis generic canada|kaufen gunstigsten cialis|cialis discount prescriptions|pastillas cialis barato|5 mg cialis preise|cialis kaufen thailand|refill cialis|best generic cialis for sale|cialis comprar andorra|the best site herbal cialis|cialis gel uk|cialis e bruciore di stomaco|should i take two 5mg cialis|is there a generic cialis drug|cialis forum review|follow link buy cialis generic|acquisto di farmaco di cialis|cialis generic online review|cialis tadalafil uk branded|cialis e simili|we choice cialis on line|cialis dosage|cialis standard dose|from how old can use cialis|cialis hinta|cialis 5 indications|cialis anwendung dosierung|cialis professionelle 100 mg|only today cialis discounts|cheapestcialis generic|is 25 mg of cialis enough|achat cialis ind|cialis pills for men|just try buy cialis australia|buy cialis in usa overnight|to cialis buy where|cialis soft bon marche|try it cialis generic|buying cialis on line in usa|cialis kaufen 20mg|the best site cialis in usa|vente de cialis en pharmacie|cialis e levitra come|cialis apotheke bern|taking cialis for fun|look there where buy cialis|prix de pharmacie pour cialis|cialis reviews patients|cialis kosten walmart|cialis online reviews|cialis 8 cpr riv 20 mg|enter site cialis in uk|cialis 40 mg buy|only here high quality cialis|very good site daily cialis|cialis 20 mg prix|cialis daily 25 mg cost|maximum safe dose cialis|where to buy tadalafil cialis|cialis double doses|cialis crea adiccion|cialis luxemburg|cialis 20 costo|cialis sublingual cheap|no prescription cialis soft|cialis|what does cialis cost per pill|cialis pills usa|just try cialis purchase|click now cialis in u s|rx discount cialis|cialis indiano per comprare|buy cialis on|cialis london uk|brand cialis zu verkaufen|what is order cialis soft tabs|wow generic cialis effective|how to use cialis video|cialisorderonline|cialis de 5mg precio en mexico

  cheap cialis,cialis,buy cialis,generic cialis online,generic cialis,cialis cheap,cialis online,buy cialis,cialis
  cheap cialis,cialis,buy cialis,generic cialis online,generic cialis,cialis cheap,cialis online,buy cialis,cialis

  follow link cialis low priced|cialis free trial|cialis compresse 5 m|cialis 5mg once day generico|descuento legtimo cialis|look here best price on cialis|kanada cialis levitra|just try 5 mg cialis|precio del cialis en farmacia|cialis en nicaragua|precios de cialis en|efectos de cialis en la muje|cialis comprar espaa|cialis 10 vidal|usa cialis a buon mercato|generico de cialis en espana|forum cialis gnrique|cialis pills from canada|cialis mexico over counter|low cost cialis softtabs|wow look it 100mg cialis|gunstig cialis kaufen|cialis 20mg achete|does cialis cause a cough|cialis brasil futbol|cialis pills 100mg|cialis wikipedia portugues|price of cialis in the us|cialis mg 5 prezzo|cialis for men|we use it online us cialis|side effects of cialis|link for you pill price cialis|cialis buy cheap best|buy cialis jelly|just try low cost cialis|cialis alcolici|cialis uk generique|cialis best cheap paypal|prix cialis 5mg cpr 28|comments cialis cheapest price|cialis suomi|vente cialis espagne|very good site cialis buy|sales cialis sell|cialis tabletas generico|cialis order by mail|only here soft gel cialis|cialis side effects flushing|cialis suppliers in uk|what is the price of cialis|securetabs online cialis 20mg|beda cialis 20mg dengan 80mg|generico cialis comprar|cialis 5mg best pricewalmart|cialis best price 4x 20 mg|discount cialis drugs|best price brand cialis in usa|appropriate dosage of cialis|cialis 20mg cpr4|levitra or cialis better|10mg cialis safe|cialis 5 mg dosi|sconto a cialis|generic cialis super|cialis hypertrophie prostate|cialis 5mg pharmacie suisse|40 cialis dosage|site acheter cialis|cialis europe pharmacy|the best choice cost cialis|cialis impotenci|cialis 5 mg wann wirkt es|cialis and bph|migliore farmacia cialis|cialis suppliers in the uk|compra cialis generico online|cialis moins cher lyo|discount cialis online mexico|link for you cialis tablet|cialis belge|cialis com free offer canada|cialis woman take|esperienze cialis|cheapest cialis mastercard|cialis in shopper drug mart|cialis krankenkasse|cialis pills in uk|cialis discount vioxx|patent expiration cialis|cialis levitra from canada|generici migliori cialis|costo cialis venezuela|cialis ou pas|lowest price cialis 20mg in az|cost of 20mg cialis|cialisco|the best place cialis for sale|two pills of cialis 20mg|cialis per paypal bezahlen|cialis bester preis|help orgasm could cialis men|cialis vendita generico|ordre du canada cialis|click now cialis 10 mg|cialis 5mg shelf life|preisvergleich cialis 20|cialis generico super active|sito cialis generico|compra cialis lin|10 mg cialis generici|niedrige cialis kosten|buy cialis kamagra australia|only now cialis soft|can i buy cialis at walmart|5 cialis generico sildenafil|daily doses of cialis|click here how to buy cialis|bangkok wholesale cialis|only now cialis next day|look there cialis legal|cialis soft online pharmacy|cialis rezeptfrei seris|cialis 20 mg presentation|ship generic cialis to canada|cialis 10 forum|acquistare cialis vendita|cialis overnight shipping us|cialis sin receta precio|buy female cialis visa|cialis uk sale|can 40mg of cialis hurt|pharmacie discount cialis|cialis tadalafil 20 mg bula|cialis sale cheap|cialis mail canada|cialis rezeptfrei kanada|precio cialis generico 20 m|discount coupon for cialis|how to buy cialis now|cialis black review|visit web site canadian cialis|precios de cialis en espaa|cialis 20 mg genricos suaves|cheap cialis from us|cialis soft medication online|cialis low cost generic|maximum possible dose cialis|cialis dosage 36 hour|cialis da 20 mg effetti|just try cialis uk|cialis on line shop|cialis for sale cheap|cialis soft tabs scam|cialis soft tablet sale|coste en lnea de cialis|cialis 10 et 20|2 cialis pills in one day|online cialis sicher|cialis filmtabletten prei|co cialis barata uk|order soft tab cialis|cialis 100mg di jakarta|cialis original bon marche|cialis jelly australia|get cialis overnight|cialis online kaufen express|cialis 5mg schweiz|buy cialis tab|pills cialis uk|buy cialis generic canada|kaufen gunstigsten cialis|cialis discount prescriptions|pastillas cialis barato|5 mg cialis preise|cialis kaufen thailand|refill cialis|best generic cialis for sale|cialis comprar andorra|the best site herbal cialis|cialis gel uk|cialis e bruciore di stomaco|should i take two 5mg cialis|is there a generic cialis drug|cialis forum review|follow link buy cialis generic|acquisto di farmaco di cialis|cialis generic online review|cialis tadalafil uk branded|cialis e simili|we choice cialis on line|cialis dosage|cialis standard dose|from how old can use cialis|cialis hinta|cialis 5 indications|cialis anwendung dosierung|cialis professionelle 100 mg|only today cialis discounts|cheapestcialis generic|is 25 mg of cialis enough|achat cialis ind|cialis pills for men|just try buy cialis australia|buy cialis in usa overnight|to cialis buy where|cialis soft bon marche|try it cialis generic|buying cialis on line in usa|cialis kaufen 20mg|the best site cialis in usa|vente de cialis en pharmacie|cialis e levitra come|cialis apotheke bern|taking cialis for fun|look there where buy cialis|prix de pharmacie pour cialis|cialis reviews patients|cialis kosten walmart|cialis online reviews|cialis 8 cpr riv 20 mg|enter site cialis in uk|cialis 40 mg buy|only here high quality cialis|very good site daily cialis|cialis 20 mg prix|cialis daily 25 mg cost|maximum safe dose cialis|where to buy tadalafil cialis|cialis double doses|cialis crea adiccion|cialis luxemburg|cialis 20 costo|cialis sublingual cheap|no prescription cialis soft|cialis|what does cialis cost per pill|cialis pills usa|just try cialis purchase|click now cialis in u s|rx discount cialis|cialis indiano per comprare|buy cialis on|cialis london uk|brand cialis zu verkaufen|what is order cialis soft tabs|wow generic cialis effective|how to use cialis video|cialisorderonline|cialis de 5mg precio en mexico

 • Comment Link viagra without a doctor prescription Senin, 02 April 2018 03:47 posted by viagra without a doctor prescription

  what causes hair growth causes of gastrointestinal problems
  http://edwithoutdoctors.com viagra without a doctor prescription

 • Comment Link RichardSwalm Minggu, 01 April 2018 22:56 posted by RichardSwalm

  cialis mail order in canada
  buy cialis online
  cialis professional buy
  buy cialis online
  cialis discount program
  cialis pills
  buy cialis discount online
  cialis canada
  can you buy cialis online no prescription

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.